مراسم معارفه سرپرست جدید حراست شهرداری وایقان

مراسم معارفه آقای امین رنجبین بعنوان سرپرست جدید حراست شهرداری وایقان با حضور مسئولین محترم استانی و شهرستانی و اعضای محترم شورای شهر وایقان در محل شهرداری برگزار و از زحمات آقای سیدجعفر طباطبائی تقدیر و تشکر گردید.

همچنین ببینید

ثبت معابر

فرم اطلاعات معابر

bigtheme