سخن شهردار

بانام آفريدگار يكتا و بي همتا

شهر موجودي زنده و ارگانيك است ، به تبع اين خصوصيت هميشه در حال تحول و پويايي بوده و نيازهاي مختلف را مطرح مي سازد.

احتياجات شهري براساس كاركرد ،موقيعت جغرافيايي ، شرايط اقتصادي و اجتماعي تعريف مي شود . در تامين نيازهاي شهري عوامل متعدد و مختلفي نقش بازي مي كند، ليكن مهمترين عامل و شايد بنيادي ترين آن (( مشاركت)) مي باشد كه بدون اين پديده حياتي و سرنوشت ساز امكان  تحقق  برنامه هاي شهري ممكن نبوده و اين همراهي مردم و شهروندان هست ،كه شرايط را براي تسهيل طرحهاي شهري فراهم مي سازد از اينرو بنده با اولويت قرار دادن امر مذكور ( مشاركتهاي مردمي ) در برنامه هاي خود و بهره گيري از اين ظرفيت ارزشمند و كم نظير در شهر وايقان، فعاليت خود را با انتخاب شوراي اسلامي و نائيد مراجع مربوطه آغاز نموده و درمدت نزديك به هشت ماه با همراهي همكاران تلاشگر و بي ادعاي شهرداري و پشتيباني ارزنده اعضاي شورا آنچه كه در توان داشتم سعي نمودم با صداقت و راستگوئي كامل در طبق اخلاص بگذارم.اگر چه وجود برخي محدوديت ها مانع اجراي كامل اهداف گرديد كه اميد واثق داريم با ياري پروردگار بي همتا و تداوم مشاركتهاي مردمي موانع موجود برطرف و ادامه خدمتگزاري صادقانه را براي تحقق اهداف در نظر گرفته شده سهل تر خواهد نمود.

                                                                                                 رسول ارشدی                                                                                                                           شهردار وايقان

دیدگاهتان را بنویسید

bigtheme