برگزاری راهپیمائی روز جهانی قدس در شهر وایقان

در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مردم همیشه در صحنه شهر وایقان در راهپیمائی روز جهانی قدس شرکت نمودند.

همچنین ببینید

ثبت معابر

فرم اطلاعات معابر

bigtheme