بازدید میدانی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر

بازدید میدانی آقای مهندس ارشدی شهردار محترم شهر وایقان به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر از سطح شر جهت رسیدگی به وضعیت تیرهای برق معابر و خیابانها و دیگر مشکلات موجود

همچنین ببینید

ثبت معابر

فرم اطلاعات معابر

bigtheme