مراسم معارفه شهردار جدید وایقان

مراسم معارفه جناب آقای مهندس رسول ارشدی شهردار جدید وایقان با حضور جناب آقای عبدالهی فرماندار محترم شهرستان شبستر ، جناب آقای صدیقیان معاونت محترم عمرانی و برنامه ریزی فرماندار ، کارکنان شهرداری وایقان و جمعی از معتمدین و بزرگان شهر در ساختمان شهرداری برگزار گردید. در پایان از خدمات جناب آقای مهندس محمد جعفری شهردار سابق و اعضای محترم دوره پنجم شورای اسلامی شهر وایقان تقدیر بعمل آمد.

همچنین ببینید

ثبت معابر

فرم اطلاعات معابر

bigtheme