ادامه عملیات آسفالت کوچه ها و معابر شهر وایقان

ادامه عملیات آسفالت کوچه ها و معابر شهر وایقان:

آسفالت کوچه جوانان :

      

آسفالت کوچه گلریز :

 

همچنین ببینید

ثبت معابر

فرم اطلاعات معابر

bigtheme