بازدید سرزده فرماندار محترم شهرستان از نانوائیهای شهر وایقان

فرماندار محترم شهرستان بصورت سرزده از نانوایی ها و تولید کنندگان نان سبوس دار شهر بازدید نمودند.

همچنین ببینید

ثبت معابر

فرم اطلاعات معابر

bigtheme